Våttkort til folket

05.08.2021
våttkort
våttkort

Våttkort - dette må du vite.

Våttkort - dette er det som du trenger å vite. Aldri har det vært større interesse for kajakk i Norges befolkning. Klubbene melder om enorm pågang og kursaktørene har måttet ansette flere aktivitetsledere for å dekke etterspørselen. Med denne etterspørsel er vi som aktører helt avhengig av et system klarer å møte denne etterspørsel. Denne artikkelen vil derfor belyse Norges Padler Forbund sitt Våttkort system, der vi vil trekke frem positive og dessverre en del negative sider med denne nå værende ordningen.

Se også: Kayak Kurs i Oslo

Viktigheten av våttkort 1

La meg først poengtere viktigheten av å holde kurs som skal gi sertifiseringen Våttkortet, ved å trekke frem to opplevelser jeg har hatt som instruktør gjennom Oslo By Kayak.

Den første opplevelsen jeg ønsker å dele med dere handler om hvor viktig det er å lære de grunnleggende ferdighetene selv om du har padlet i 30 år. Jeg møter nemlig ofte deltagere på kurs som er frustrerte over at de også må ta dette introkurset, selv om de har padlet i 30 år.

Og denne dagen hadde jeg nettopp en slik deltager, han viste stor selvtillit på kurset over sin egen erfaring med padling. Og motvillig sa seg villig til å bli med på delen om padleteknikk som inngikk i kurset. Gjennom dette var det veldig tydelig for meg at denne personen, ikke hadde lært seg å padle med rette armer og bruke de store muskelgruppene i lår, mage, rygg og skuldre. Da jeg spurte personen om han ønsket å la meg vise han en annen måte å padle på, var dette selvfølgelig ikke så lett å akseptere.

Men det interessante var at personen fortalte meg at han ikke hadde padlet så mye de siste årene, fordi han ofte kjente smerter i nakke og rygg. Dette er typiske seneskader som en person kan få over tid hvis en padler trekker i stedet for å padle med stive armer og skyve med motsatt arm. Dette å lære en person en ny teknikk, når personen har padlet i 30 år, er ikke spesielt lett. Men det er mulig, og gjennom kurset viste personen stor glede av å forstå gevinsten av den nye teknikken.

Dette viser hvorfor det er viktig å fokusere på padleteknikk på et introkurs fordi som skal bli introdusert for kajakk for første gang, men også like viktig for mange som har padlet i mange år.

Bestill Oslo kajakk kurs her

Viktigheten av våttkort 2

Den andre opplevelsen viser hvorfor vi har en sertifisering som Våttkort. Opplæring er helt avgjørende for å kunne gi ferdigheter som ennå ikke er utviklet for at padling på havet skal være mest mulig sikkert. Kameratredning er noe av det deltagerne på et introkurs innen hav skal igjennom. Dette går som regel veldig greit, men av og til må jeg som aktivitetsleder ta noen vurderinger rundt om jeg som aktør ønsker å sende denne personen videre med Våttkort.

En slik vurdering sto jeg ovenfor, da jeg hadde en deltager som viste seg å ikke kunne svømme. Dette oppdaget jeg først da deltageren skulle gjennomføre kameratredningen, da jeg så at personen med vest ikke klarte å holde hode tilstrekkelig over vann i enkelte situasjoner. Jeg må selvfølgelig ta selvkritikk da jeg ikke spurte om dette før kurset, men det er ikke akkurat vanlig praksis å melde seg på kajakkurs når du ikke kan svømme.

Personen viste like vel progresjon gjennom kurset, noe som gjorde at jeg bestemte meg for å gi han våttkortet. På den betingelsen at han sendte dokumentasjon på gjennomføring av et svømmekurs.

Jeg tok denne beslutningen fordi jeg anså det som risikabelt å la denne personen leie kajakk på et sted med kaldt vann, for eksempel Lofoten, når personen ikke en gang kunne svømme. Slik jeg kan se ut i fra Norges Padler Forbund er dette ikke noe jeg som aktivitetsleder anmodes å gjøre. Men jeg føler ansvar for mine kunders sikkerhet når jeg gir dem dette kortet.

Kritikk av Norges Padlerforbund

Avslutningsvis vil jeg komme med litt kritikk av Norges Padlerforbund. Dette er kritikkverdige forhold som ikke bare jeg opplever. Flere aktivitetsledere som er utdannet gjennom Norges Padlerforbund forteller om disse frustrasjonene.

  • Vi opplever ikke å bli hørt av Norges Padlerforbund. Dette på bakgrunn av deres nylige systemoppdatering. Denne oppdateringen viser at de ikke har brukt tid på å lese tilbakemeldingene de fikk på sitt forrige system. Her kan man spørre seg hvorfor oppdatere et system, hvis man ikke skal bruke tilbakemeldingene som man får. Vi som private aktører har også blitt skiftelig fortalt at Norges Padlerforbund prioriterer tilbakemeldingene fra klubbene, dette syns vi er meget stor ansvarsfraskrivelse. Særlig fordi vi som private aktører betaler 100 kr pr Våttkort til NPF. Private aktører holder totalt mye flere kurs enn hva klubbene gjør. Derfor krever vi også bli hørt på lik linje som klubbene.
  • Vår kunder forteller oss stadig at de ikke får tilstrekkelig med informasjon når de er inne på Våttkort.no sine terminlister. Det er de tingene våre kunder mangler:
  • Tidspunkt for når kurset starter og slutter
  • Hvilken aktør holder kurset
  • Oppdaterte tall som viser hvor mange plasser ledig er det på de valgte kursdatoene.
  • Nesten gang dere skal oppdatere systemene deres, ikke velg å gjøre dette på sommeren! Gjør dette utenom høysesongen, slik at dere kan rette opp eventuelle feil uten skape problemer for alle andre som er avhengig av deres system. I en periode måtte jeg sende mine kunder Våttkortet med posten til veldig mange personer på min egen regning, fordi deres nye system ikke fungerte.

I min neste bloggpost vil du få tips på korte og lengre kajakkturer som jeg anbefaler på mitt sterkeste. Jeg vil også fremover lage noen videoer fra mine turer jeg har vært på som jeg ønsker å anbefale dere. Nyt sommeren, vi snakkes!

Bestill Oslo Kajakk kurs som gir våttkort her